Dokument


Här hittar du dokument som du kan behöva använda och återvända till.

Formulär och ansökningar

Dokumenten är i PDF-format och öppnas i separat fönster.

Beställa nycklar/tagg

Beställa extra nyckel/tag

Hyra ut i andrahand

Andrahandsuthyrning – ansökan

Tillfälliga dokument

Inget för närvarande

Styrdokument

Stadgarna – här regleras dina rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen och vad föreningens syfte är. Det är föreningen som bestämmer över stadgarna som är registrerade hos bolagsverket. I stadgarna står till exempel vem som ansvarar för underhåll i din lägenhet, när stämman hålls, stämmans agenda och t.ex. när man ska lämna in motion.

Stadgar Brf Nordostpassagen
Fullmakt för årsstämma

Protokoll – här läggs alla stämmoprotokoll upp som alla medlemmar har rätt till.

Här hittar du dokument som du kan behöva använda och återvända till.

Formulär och ansökningar

Dokumenten är i PDF-format och öppnas i separat fönster.

Beställa nycklar/tagg

Beställa extra nyckel/tag

Hyra ut i andrahand

Andrahandsuthyrning – ansökan

Tillfälliga dokument

Inget för närvarande

Styrdokument

Stadgarna – här regleras dina rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen och vad föreningens syfte är. Det är föreningen som bestämmer över stadgarna som är registrerade hos bolagsverket. I stadgarna står till exempel vem som ansvarar för underhåll i din lägenhet, när stämman hålls, stämmans agenda och t.ex. när man ska lämna in motion.

Stadgar Brf Nordostpassagen
Fullmakt för årsstämma

Protokoll – här läggs alla stämmoprotokoll upp som alla medlemmar har rätt till.Årsmötesprotokoll 2023
Extrastämma, protokoll 25/10-2022
Årsmötesprotokoll 2022
Årsmötesprotokoll 2021
Årsmötesprotokoll 2020
Årsmötesprotokoll 2019
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmotesprotokoll 2017
Extrastämma, protokoll 30/3-2017
Årsmotesprotokoll 2016
Årsmotesprotokoll 2015
Årsmotesprotokoll 2014
Årsmotesprotokoll 2013
Årsmotesprotokoll 2012
Årsmotesprotokoll 2011
Årsmotesprotokoll 2010

Årsredovisningar – så har det gått för föreningen.
Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007