Mäklarinformation


Här kan du som mäklare hitta aktuell information om föreningen som är bra att känna till inför försäljning i Brf Nordostpassagen.

Avgifter (planerade förändringar)

Inga förändringar planerade under 2024. Senaste höjning 1/1 2023 med 3% på bostadsrätter.

Bostadsrättsförsäkring

Föreningen har inte bostadsrättsförsäkring, medlemmar behöver teckna eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring.

Bredband, basutbudet samt IP-telefoni

Detta ingår i din avgift. På FiberLAN anslutningen blir hastigheten 1000/100 Mbit/s på FiberKOAX blir hastigheten 1200/100 Mbit/s. Alla som vill ta del av erbjudandet kontaktar Tele2.

Cykelförråd

Finns i anslutning till varje trapphus samt större på ena gaveln på huset. Även några extra säkra cykelparkeringar man kan hyra av föreningen.

Föreningens omfattning

Föreningen består av Vegastadens två översta fastigheter mot Oscar Fredriks Kyrkogata, med adresserna Nordostpassagen 9–19 och 23–31. Föreningen består av 238 lägenheter och 6 lokaler.

Föreningslokaler och Gästlägenheter

2 st gästlägenheter och 1 st föreningslokal finns i föreningen.

Förråd

Till varje lägenhet finns ett förråd.

Garage

Föreningens disponerar över 218 garageplatser (både bil och MC) som hyrs ut till medlemmar (interna), hyresgäster och externa. För bil finns det vanlig plats, extra stor plats och burplats. samtliga varianter går att få med elbilsladdare. Kötid ca 3 mån.

Grovsopor

Slängs på ÅV-central

Handläggningstid vid överlåtelse

Ca 2 veckor.

In- och utträdesansökan

Skickas till ekonomiska förvaltaren SBC.

Juridisk person

Godkänns inte.

Lägenhetsnummer

Varje lägenhet i Brf Nordostpassagen har två olika lägenhetsnummer, Föreningens & Skatteverkets. Båda dessa ska skrivas ned i köpeavtalet.

OVK

Genomförd mars 2023.

Planerade underhåll och renoveringar

Vi följer den underhållsplan som löper på 50 år som vi upprättat ihop med vår tekniska förvaltare.

Porttelefon

Entréerna har porttelefon vid entréerna. Påringning och insläpp sker till valfritt telefonnummer.

Stadgar

Finns för nerladdning under Dokument.

Stammar och dylikt

Under 2016 och början av 2017 färdigställdes en omfattande relining. Spolades och filmades 2022.

Teknisk och ekonomisk förvaltning

Föreningen köper all förvaltning av externa leverantörer, SBC för ekonomisk förvaltning och Nabo för teknisk förvaltning.

Tvättstuga

I föreningen finns fullutrustade tvättstugor som bokas via aptussystem, webb, app eller digital tavla.

Uteplatser

Föreningens uteplatser på markplan tillhör inte lägenheten utan går under ett upplåtelseavtal med samfälligheten. Separat kontrakt ska medfölja överlåtelsen från säljare till köpare.

Vatten och värme

Kostnad för vatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

Årsredovisning

Finns för nerladdning under Dokument.

Äkta förening

Brf Nordostpassagen är en äkta förening.

Ändamål

Lägenheterna ska användas som permanentbostad.

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter

För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Köparen svarar, enligt stadgarna, för att överlåtelseavgiften betalas.

För arbete med pantsättning av bostadsrätt tas en pantsättningsavgift ut med 1% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Kontakta oss gärna på info@brfnordostpassagen.se om du har andra funderingar.