Kontakt


BRF Nordostpassagen drivs av en styrelse, som arbetar i stort sett ideellt med föreningen och har andra heltidsarbeten. Styrelsen väljs vid varje årsstämma i juni och nomineras av valberedningen.

Styrelsen har expeditionstid en gång i månaden klockan 18:00-18:30 i styrelserummet på NP 23C. Se expeditionsdatum i nyheter. Hit kan du komma för att träffa oss, ställa frågor om ditt boende eller kanske engagera dig i vår förening?

Har du en allmän fråga? Skriv till info@brfnordostpassagen.se!
Behöver du felanmäla? Gör detta hos vår tekniska förvaltare PLL!

Styrelsen

Marika Hagelin, ordförande
Nordostpassagen 13
Mail: marika@brfnordostpassagen.se

Jan Thorell, vice ordförande
Nordostpassagen 9
Mail: jan@brfnordostpassagen.se

Kerstin Stävhammar-Ericson, ledamot
Nordostpassagen 23
Mail: kerstin@brfnordostpassagen.se

Claes Brauer, kassör
Nordostpassagen 23
Ansvarsområden: Ekonomi
Mail: claes@brfnordostpassagen.se

Bengt-Arne Svensson, ledamot
Nordostpassagen 19
Ansvarsområden: Brand, Förråd, Källarlokaler
Mail: bengtarne@brfnordostpassagen.se

Staffan Nordin, ledamot
Nordostpassagen 17
Ansvarsområden: Ventilation, Siemens
Mail: staffan@brfnordostpassagen.se

Monica Cederqvist, ledarmot
Nordostpassagen 17
Mail: monica@brfnordostpassagen.se

Robin Nylén, suppleant
Nordostpassagen 25
Mail: robin@brfnordostpassagen.se

Michel Kaluyn, suppleant
Nordostpassagen 13
Mail: michel@brfnordostpassagen.se

Caroline Florberger, suppleant
Nordostpassagen 15
Mail: caroline@brfnordostpassagen.se

Valberedning

Noelle Madsen, sammankallande
Nordostpassagen 11
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Michael Dahlgren
Nordostpassagen 9
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Ann Sofie Meldau
Nordostpassagen 25
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Internrevisor

Erik Karlsson, internrevisor
Nordostpassagen 9
Ansvarsområden: Intern revisor