Kontakt


BRF Nordostpassagen drivs av en styrelse, bestående av åtta personer, som arbetar i stort sett ideellt med föreningen och har andra heltidsarbeten. Styrelsen väljs vid varje årsstämma i juni och nomineras av valberedningen.

Styrelsen har expeditionstid måndagar ojämna veckor klockan 18-19 i styrelserummet på NP 23B. Hit kan du komma för att träffa oss, ställa frågor om ditt boende eller kanske engagera dig i vår förening?

Har du en allmän fråga? Skriv till info@brfnordostpassagen.se!
Behöver du felanmäla? Gör detta hos vår tekniska förvaltare PLL!

Styrelsen


Ann Sofie Meldau, ordförande
Nordostpassagen 25
Mail: annsofie@brfnordostpassagen.se

Jan Thurell, vice ordförande
Nordostpassagen
Mail: jan@brfnordostpassagen.se


Kerstin Stävhammar-Ericson, ledamot
Nordostpassagen 23
Mail: kerstin@brfnordostpassagen.se


Claes Brauer, kassör
Nordostpassagen 23
Ansvarsområden: Ekonomi
Mail: claes@brfnordostpassagen.se


Bengt-Arne Svensson, ledamot
Nordostpassagen 19
Ansvarsområden: Brand, Förråd, Källarlokaler
Mail: bengtarne@brfnordostpassagen.se


Staffan Nordin, ledamot
Nordostpassagen 17
Ansvarsområden: Ventilation, Siemens
Mail: staffan@brfnordostpassagen.se

Marika Hagelin, ledamot

Nordostpassagen 12
Mail: marika@brfnordostpassagen.se


Daniel Brodin Larsson, suppleant
Nordostpassagen 17
Mail: daniel@brfnordostpassagen.se


Robin Nylén, suppleant
Nordostpassagen 25
Mail: robin@brfnordostpassagen.se’

Monica Cederqvist, suppleant
Nordostpassagen 17
Mail: monica@brfnordostpassagen.se

Valberedning

Robert Nygren, sammankallande
Nordostpassagen 9
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Michael Dahlgren
Nordostpassagen 9
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Noelle Madsen
Nordostpassagen 11
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Internrevisor

Erik Karlsson, internrevisor
Nordostpassagen 9
Ansvarsområden: Intern revisor