Kontakt


BRF Nordostpassagen drivs av en styrelse, bestående av åtta personer, som arbetar i stort sett ideellt med föreningen och har andra heltidsarbeten. Styrelsen väljs vid varje årsstämma i juni och nomineras av valberedningen.

Styrelsen har expeditionstid måndagar ojämna veckor klockan 18-19 i styrelserummet på NP 23B. Hit kan du komma för att träffa oss, ställa frågor om ditt boende eller kanske engagera dig i vår förening?

Har du en allmän fråga? Skriv till info@brfnordostpassagen.se!
Behöver du felanmäla? Gör detta hos vår tekniska förvaltare PLL!

Styrelsen


Noelle Madsen, ordförande
Nordostpassagen 11
Mail: noelle@brfnordostpassagen.se


Kerstin Stävhammar-Ericson, vice ordförande
Nordostpassagen 23
Mail: kerstin@brfnordostpassagen.se


Claes Brauer, kassör
Nordostpassagen 23
Ansvarsområden: Ekonomi
Mail: claes@brfnordostpassagen.se


Ann Sofie Meldau, sekreterare
Nordostpassagen 25
Ansvarsområden: Garage, Hyreskontrakt, Hyresgäster, Medlemmar, Brandskydd
Mail: annsofie@brfnordostpassagen.se


Bengt-Arne Svensson, ledamot
Nordostpassagen 19
Ansvarsområden: Brand, Förråd, Källarlokaler
Mail: bengtarne@brfnordostpassagen.se


Staffan Nordin, ledamot
Nordostpassagen 17
Ansvarsområden: Ventilation, Siemens
Mail: staffan@brfnordostpassagen.se


Mikael Nilsson, ledamot
Nordostpassagen 17
Mail: mikael@brfnordostpassagen.se


Daniel Brodin Larson, suppleant
Nordostpassagen 17
Mail: daniel@brfnordostpassagen.se

Robin Nylén, suppleant
Nordostpassagen 25
Mail: robin@brfnordostpassagen.se

Valberedning

Robert Nygren, sammankallande
Nordostpassagen 9
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Michael Dahlgren
Nordostpassagen 9
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Internrevisor

Erik Karlsson, internrevisor
Nordostpassagen 9
Ansvarsområden: Intern revisor