Kontakt


BRF Nordostpassagen drivs av en styrelse, som arbetar i stort sett ideellt med föreningen och har andra heltidsarbeten. Styrelsen väljs vid varje årsstämma i juni och nomineras av valberedningen.

Styrelsen har expeditionstid en gång i månaden klockan 17:30-18:00 i styrelserummet på NP 23C. Se expeditionsdatum i nyheter. Hit kan du komma för att träffa oss, ställa frågor om ditt boende eller kanske engagera dig i vår förening?

Har du en allmän fråga? Skriv till info@brfnordostpassagen.se!
Behöver du felanmäla? Gör detta hos vår tekniska förvaltare PLL!

Styrelsen

Ann Sofie Meldau, ordförande
Mail: annsofie@brfnordostpassagen.se

Kerstin Stävhammar-Ericson, vice ordförande
Mail: kerstin@brfnordostpassagen.se

Caroline Florberger, ledamot
Mail: caroline@brfnordostpassagen.se

Claes Brauer, kassör
Ansvarsområden: Ekonomi
Mail: claes@brfnordostpassagen.se

Ebba Fransen Björn, ledamot
Mail: ebba@brfnordostpassagen.se

Anna Melin, ledamot
Mail: anna@brfnordostpassagen.se

Olle Arvedsson, suppleant
Mail: olle@brfnordostpassagen.se

Michel Kaluyn, ledamot
Mail: michel@brfnordostpassagen.se

Valberedning

Stefano Sedran,  sammankallande
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Max Carlström
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Internrevisor

Marie Berwall, internrevisor
Ansvarsområden: Intern revisor