Så funkar det i styrelsen


Här har valberedningen sammanställt en rad frågor om hur det funkar att sitta i styrelsen – egentligen!

 1. Vad gör man i styrelsen?
  Varje styrelsesammansättning är unik, men det finns vissa saker som måste göras. Hur detta görs bestämmer styrelsen själva! Bland det som måste göras är bestämma vem som får vara medlem, hur hög avgiften ska vara och hur våra fastighet ska skötas. Grunden är att arbeta för medlemmarnas ekonomiska intresse.
 2. Vilka roller finns?
  Det finns några fasta roller i befintlig styrelse: ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. Dessa har mer specifika uppgifter, men utefter intresse kan de också driva andra frågor. Övriga är ledamöter och så några suppleanter. 
 3. Får man betalt?
  Styrelsen är arvoderad och det är stämman som bestämmer arvodet. Det är inget du blir rik på, mer som en trevlig bonus för din insats.
 4. Kan man få hjälp ”utifrån”?
  Absolut! Vi i styrelsen är ju amatörer som är beroende av hjälp från duktiga förvaltare inom ekonomi och fastighetsskötsel. Ibland tar vi också hjälp av frivilliga medlemmar med specialkompetens eller ett särintresse.
 5. Hur ofta är det möten?
  Som regel är det 10 möten per år. Då godkänner styrelsen medlemmar, kollar hur ekonomin ser ut, hur huset mår och så vidare. På detta möte har vi hjälp av vår tekniska förvaltare PLL som ger styrelsen råd och vägledning. 
 6. Hur långa är mötena?
  Det kan variera mellan 1,5-2 h. Ju bättre underlag inför mötet desto kortare!
 7. Hur många år är man med i styrelsen?
  Det är normalt att väljas in på två år och ett år för suppleanter. Sen kan du söka om på nytt om du tyckte det var kul!
 8. Vad är skillnaden mellan suppleant och ordinarie?
  En suppleant är som en reserv som kliver in för en ordinarie om denne inte kan närvara. Då får suppleanten rösträtt. Våra suppleanter har som tradition att vara en viktig och bidragande faktor men har inte samma krav på sig som ledamöter.
 9. Är det roligt att vara med?
  Ja! Förutom att du lär sig något varje dag lär du också känna dina grannar, huset, leverantörer och så vidare otroligt väl. Och styrelseuppdrag ser bra ut i CV:t…
 10. Lär man sig något?
  Du kommer lära dig massor om saker du aldrig trodde. Innan du vet ordet av står du på ett mingel nånstans i Sverige och hör dig själv ledigt berätta om hur ventilationssystemet fungerar i flerbostadshus…
 11. Är ni vänner i styrelsen?
  Vissa känner varandra sen innan, vissa inte, men tillsammans bildar styrelsen ett starkt team som leder föreningen framåt och arbetar mot samma mål! Att lära varandra under resans gång är både trevligt och nödvändigt för ett bra arbetet tillsammans!
 12. Hur mycket kontakt har man med medlemmarna?
  Det kan variera beroende på vad man vill fokusera på, de som har hand kommunikationen har mycket kontakt med medlemmar, men det är ett socialt uppdrag överlag och du kommer kära känna dina grannar bättre.
 13. Hur mycket tid tar styrelsearbetet?
  Det är upp till dig! Styrelsen ser till alla sina ledamöter och alla ger och tar den tid de kan och vill. Det kan också gå i perioder hur mycket tid vissa saker tar. Eftersom styrelsen består av både heltidsarbetande och pensionärer är det en indikation på att det finns utrymme för alla.
 14. När under en vecka utför man själva styrelsearbetet?
  Vissa saker görs under sittande styrelsemöte, annars är det kvällar och helger som gäller för de som arbetar heltid. 
 15. Hur många är man i styrelsen?
  Enligt stadgan ska vi vara minst 3 ledamöter och högst 7 och högst 3 suppleanter.