Om föreningen


Nordostpassagen i Göteborg bildar gränslinje mellan Masthugget och Linnéstaden med den vackra Oscar Fredriks kyrka som granne. På bekvämt gångavstånd når du Linnégatans och Hagas alla butiker, caféer, restauranger och biografer. Du kan vandra i Slottsskogen, besöka äventyrslekplatsen Plikta och djurparken eller i försommaren njuta av färgprakten och bedövande dofter i Azaleaparken. Några steg till, och du är i Sveriges vackraste botaniska trädgård.

Vi är en bostadsrättsförening med ambitioner. Vi, tillsammans med samfälligheten vi tillhör, vill bevara den tidstypiska 60-70-talsmiljön, men vill också i samråd med de boende kontinuerligt utveckla och förbättra standarden i den inre och yttre miljön. Självfallet innebär detta att vi håller oss ajour med den senaste tekniken inom IT och kommunikation för en kontinuerlig uppdatering i våra fastigheter.

Bostadsrättsföreningen Nordostpassagen i Göteborg bildades den 10 april 2002. Föreningen består av Vegastadens två översta fastigheter mot Oscar Fredriks Kyrkogata, med adresserna Nordostpassagen 9–19 och 23–31.

Det började med att samtliga hyresgäster i de två aktuella fastigheterna hade bjudits in till ett möte i Folkets Hus på Järntorget. Nästan samtliga hyresgäster fanns representerade vid mötet. Kallelsen kom från SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum) och Fast Partner (f.d. Landeriet) och anordnades för att höra med hyresgästerna om intresse fanns att bilda en Bostadsrättsförening.

Efter grundlig information från SBC, bildande av en styrelse, besiktigande, värdering och kontakt med bank besluades till sist gemensamt att köpet skulle genomfördes. Så skedde den 28 juni 2002 och föreningen blev då den formelle ägaren till de två fastigheterna.

140 hyresgäster valde genast att innan den 28 juni betala in sin insats och 50 valde att kvarstå som hyresgäster, men med föreningen som hyresvärd. Vissa hyresgäster har också i efterhand, mot en extra kostnad, valt att betala in sin insats.

För det stora flertalet av lägenhetsinnehavarna har månadskostnaden i stort sett blivit oförändrad jämfört med tidigare. För några har kostnaden blivit något mindre och för vissa något högre. Efter övertagandet har styrelsen utfört ett flertal förbättringsåtgärder i fastigheterna. Dessutom har ett 30-tal nya lägenheter byggts i redan existerande lokaler.

Fastigheterna bestod av 190 lägenheter och 30 lokaler när den bildades. Sedan dess har ombyggnad av lokaler till lägenheter skett och idag, sommaren 2016, består föreningen av 236 lägenheter och 6 lokaler.

Snabba fakta
Organisationsnummer: 769608-2911
Byggår: 1969
Antal lägenheter/hyresrätter: 208 vs 26

Postadress
Brf Nordostpassagen
Nordostpassagen 23C
413 11 Göteborg

Fakturaadress
BRF Nordostpassagen i Göteborg
c/o 5700 SBC
BOX 5
851 02 Sundsvall