Dokument


Här hittar du dokument som du kan behöva använda och återvända till.

Formulär och ansökningar

Dokumenten är i PDF-format och öppnas i separat fönster.

Beställa nycklar/tagg

Beställa extra nyckel /order keys

Hyra ut i andrahand

Andrahandsuthyrning – ansökan

Tillfälliga dokument

Ritning över lekplatsen Svampen

Styrdokument

Stadgarna – här regleras dina rättigheter och skyldigheter som medlem i föreningen. Det är föreningen som bestämmer över stadgarna men som regel ändras dessa väldigt sällan. I stadgarna står till exempel vem som ansvarar för underhåll i din lägenhet, när stämman är och vad föreningens syfte är.

Stadgar Brf Nordostpassagen

Fullmakt för årsstämma

Protokoll – här läggs alla stämmoprotokoll upp som alla medlemmar har rätt till.

Årsmötesprotokoll 2018
Årsmotesprotokoll 2017
Extrastämma, protokoll 30/3-2017
Årsmotesprotokoll 2016
Årsmotesprotokoll 2015
Årsmotesprotokoll 2014
Årsmotesprotokoll 2013
Årsmotesprotokoll 2012
Årsmotesprotokoll 2011
Årsmotesprotokoll 2010

Årsredovisningar – så har det gått för föreningen de senaste tio åren.

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2009
Årsredovisning 2008
Årsredovisning 2007