Bomnycklar utbytta

februari 16, 2021

Samfälligheten har bytt bomlås pga för mycket fordon i området som blockerar för utryckningsfordon. För lån av bomnyckel kan denna…

Driftstopp info-mailen 10/2-11/2

februari 10, 2021

10/2-11/2 har vi ett tillfälligt driftstopp på info-mailen. Mailen förväntas fungera imorgon igen. Vänligen Styrelsen…

Fler laddplatser i garaget

januari 18, 2021

Fler laddplatser för elbilar är beställda och vi avvaktar besked från leverantören om när installation kommer ske.

Värmesystem

januari 18, 2021

En sista justering av värmesystemen planeras med start v. 4 av PS Rör. Mer info kommer i er brevlåda.

Aptus åter i drift

november 18, 2020

Driftstörningen vi hade i Aptus är nu löst och systemet fungerar igen.

Driftstörningar Aptus

november 12, 2020

Vi upplever just nu driftstörningar i Aptus. Därför kan det vara problem att kunna boka och i vissa fall öppna:…