Planerat strömavbrott


Boende med adress Nordostpassagen 9 – 11
Klart

Boende med adress Nordostpassagen 13 – 19, NYTT DATUM!
Strömavbrott på ovan adresser kommer ske onsdagen den 13:e december under nattetid mellan klockan 23:00 och torsdagen 14:e december klockan 06:00.

Boende med adress Nordostpassagen 23 – 31
Strömavbrott i hela fastigheten kommer att ske tisdagen den 12:e december under nattetid mellan klockan 23:00 och onsdag 13:e december klockan 06:00.

Viktig information:
Under strömavbrotten, tänk på att undvika öppna frysen, hissen fungerar ej, larm till hemtjänst, allt som ej har batteridrift slutar fungera. Jobbar ni hemifrån får ni planera lite annorlunda.

För boende som har fått fakturor från Göteborgs Energi med en uppskattad förbrukning under oktober och november så kommer dessa att ställas mot den faktiska förbrukningen du har haft efter avläsning på mätarna och göra att du blir korrekt debiterad i efterhand. 

Du kommer att få tillgång till Rexels portal för att kunna följa din förbrukning. Mer information om detta kommer inom kort via hemsidan och i din brevlåda. 

Kom ihåg du behöver själv inte göra något för att bytet skall ske.