Info från samfälligheten


 

Det kommer ske en del uppfräschning i utomhus miljön i samfälligheten. Beställd entreprenad består av nio delar och kommer att avslutas till våren med målning och planteringar.

1) Reparation och målning av alla trästaket (mörkbruna) samt rivning av vissa.

2) Vid södra lekplatsen byts träflis i södra delen ut mot jord som planteras.

3) Sandlådan vid NP52 ersätts med en uteplats med grillplats.

4) Barnens trädgård kompletteras med en sittbänk.

5) Marken vid NP48-61C förses med ny jord och planteras.

6) Ytan under viadukten kompletteras med ljus, plantering, målning av förråd mm.

Då kommunen, som äger marken under viadukten, håller på med en omorganisation finns varken tid eller person att företräda kommunen före våren. Därför pausas denna del då det kräver samråd med kommunen.

7) Planteringen vid NP33 förses med ny jord och plantering och stenhinder för överkörning.

8) Lekplatsen vid NP18 omdanas till blomsterpark med sittplatser, träd. ljus mm.

9) Mak och fasad vid NP5A-B åtgärdas med ny markbeläggning, fasad, ljus och planteringar.