Praktisk information


Här hittar du information och instruktioner kring vanliga saker som rör ditt boende.

Aptus och låssystemet

Hela vårt lås- och bokningssystem sköts via Aptus Home (den röda appen).

Instruktioner för bokning
Via webben: https://nordostpassagen.aptustotal.se/Aptusportal
Via appen: finns för både iPhone och Android, lär mer och ladda ner här.

Inloggning första gången på webben
Användarnamn: LGHXXXX (lägenhetsnumret är föreningens nummer)
Lösenord: 12345

Inloggning första gången i appen
Användarnamn: LGHXXXX (lägenhetsnumret är föreningens nummer)
Lösenord: 12345
https://nordostpassagen.aptustotal.se/Aptusportal

Kom ihåg att byta lösenordet efter att du loggat in. Det görs under INSTÄLLNINGAR och sedan LÖSENORD. Kom också ihåg att ange din mailadress ifall du skulle behöva återställa lösenordet.

Behöver du fler aptusbrickor? Då kontaktar du styrelsen med info, se mer under Dokument för nyckelbeställning.

Avfallshantering

Hushållsavfall
Föreningen är kopplad till en stor sopsug som vi delar med de kringliggande husen. Hushållssopor läggs i väl ihopknuten, icke läckande plastpåse i sopnedkastet i varje trapphus.
Grovsopor, möbler, vitvaror och porslin
Slängs på närmaste återvinningscentral eller skänkes till Secondhand.
Glas, plast, papper, batterier, metall:
Lämnas på ÅV-station på Jungmansgatan eller Vegagatan.
Småelsavfall
Finns att lämna vid Hemköp, Masthuggstorget.
Miljöfarligt avfall:
Målarfärg, lösningsmedel, kemikalier, bilbatterier. spillolja etc. kan lämnas på närmaste miljöstation (Shellmacken vid Djurgårdsplatsen).
Ställ inte något avfall i källarkorridorer eller andra utrymmen. Det utgör en brandrisk och försvinner inte av sig självt!

OBS! Vid köp av vitvaror är leverantören skyldig att transportera bort uttjänt vara och emballage mot en kostnad. Byggavfall måste lämnas på ÅV-central.

Andrahandsupplåtelse

Föreningens främsta syfte är att upplåta bostäder till våra medlemmar. Det innebär att aktivitet som inte är ditt eget boende i lägenheten måste godkännas av styrelsen. Detta görs genom att kontakta info@brfnordostpassagen.se i god tid före din önskade uthyrning. Din ansökan behandlas sedan av styrelsen som gör en bedömning om du har tillräckligt goda skäl för uthyrning. Ladda ner ansökningsblankett. Viktigt för dig att tänka på är att du under uthyrningen agerar hyresvärd och därmed är helt ansvarig för allt som sker i lägenheten. Informera därför alla som hyr om deras ansvar, trivselregler och hur de kontaktar dig om nåt händer eller hur de får kontakt med styrelsen.

Observera att missbruk eller systematiskt nyttjande av andrahandsuthyrning kan leda till att bostadsrätten förverkas, se stadgarna för mer information.

Air BnB

Även upplåtelse av din lägenhet under kort tid räknas som andrahandsupplåtelse se ovan för ansökningsblankett och information. Dock gäller detta inte ett rum i lägenheten, endast om hela lägenheten hyrs ut.

Bomnyckel

Kan erhållas mot en deposition av 300 kr hos fastighetsskötaren PLL under deras ordinarie öppettider, måndagar och fredagar 07:30-08:00 på gaveln till NP 9.

Ekonomisk förvaltning

Föreningen anlitar SBC som ekonomisk förvaltare. De har hand om våra löpande intäkter, kostnader och avisering. Vi tar även hjälp av dem med ekonomisk- och juridisk rådgivning samt budget och årsredovisning.

För frågor kring utdrag ur lägenhetsregistret, avier/OCR-nr/Kivra kontakta deras kundtjänst 0771-722 722.

Fastighetsförvaltning

Våra 2 fastigheter (Nr. 9-31) förvaltas av PLL, de tar hand om vårt boende inom föreningen. Styrelsen ihop med PLL planerar det löpande underhållet enligt underhållsplanen. De ser exempelvis över belysning i allmänna utrymmen så att allt fungerar som det ska. Se felanmälan för mer information.

Områden kring våra fastigheter och garage förvaltas av Samfälligheten som anlitar Newsec som teknisk förvaltare. De har hand om bland annat snöröjning och städ av utomhusmiljö.

Garageplats

Vill du ha garageplats? Kontakta PLL! Garaget under husen ägs av en samfällighet som vi är del av och förvaltas av Newsec. Föreningen disponerar över ca 218 platser.

Tappat bort garagebrickan? Kontakta Newsec på Nordostpassagen 5B, tel nr 031-12 80 38 som har expeditionstid 12:00-12:30 vardagar.

Vid flytt tänk på att säga upp ditt garagekontrakt, kontakta PLL.

Tvättstuga

Bokas via Aptus och öppnas med din bricka. Se trivselregler i tvättstugan, då vi har gemensamt ansvar för tvättstugan är det viktigt att följa trivselreglerna.

Uteplatser, takterasser och balkonger

Uteplatserna upplåts till boenden genom ett särskilt avtal. De tillhör inte lägenheten. Takterassers eventuella serviceutrymmen kan komma att besökas av servicepersoner utan förvarning. För bibehålla enhetlighet och trivsel åligger det den boende att hålla uteplatser, takterasser och balkonger prydliga.

Övernattningsrum

Övernattningsrummen är för tillfället stängda tom. 15/6 p.g.a. renovering.

Rummen är en förmån till boenden för att du ska kunna ha vänner och släkt på tillfälligt besök medan du är hemma. Av den anledningen finns inget kök i lägenheten utan dina gäster förväntas umgås med dig som om de bodde i ditt hem.

Renovera och underhålla

Att ta hand om och förbättra din bostad är något som gynnar både dig och föreningen och du har dessutom ett underhållsansvar vilket framgår i stadgarnaDu får utan styrelsens godkännande utföra en hel del arbete på egen hand eller genom hantverkare, så länge det är fackmannamässigt utfört. För vissa förändringar krävs bygglov.

Detta får du INTE göra utan styrelsens godkännande:

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ändringar av befintliga ledningar och kanaler för el, vatten, avlopp och ventilation
  • Om man ändrar i kök eller badrum så att man kapar avloppsledningar som är relinade ( dom är plastade på insidan) måste man kontakta företaget Tubus i Mölnlycke (Tel:031-696115) så att dom kan komma och försegla kapytan. Görs inte detta skadas befintliga avlopp.

Vid arbeten i våtrum är det viktigt att anlita godkända entreprenörer. Vår rekommendation är att anlita PER-godkända plattsättare och GVK-godkända golvläggare. Vid målningsarbete i våtrum skall dessa ske enligt VT-metod.

Detta får du göra utan styrelsens godkännande:

  • Glasa in din balkong. Vi har inget befintligt bygglov för tillfället (kontakta styrelsen för mer information). Det skall vara profilfria glas med lika glasindelning som befintliga inglasningar. Kulören på anslutningsplåtar skall vara RAL 9006.
  • Måla om balkongen i befintlig färg, NCS 2005-Y 40 R

Skador, olyckor, fel och brandskydd

En olycka händer plötsligt och oväntat. Glöm inte skaffa en hem och bostadsrättsförsäkring. Förutom brandvarnare är det också bra att ha brandsläckare och brandfilt lättillgängligt i bostaden, se Brandskyddsföreningens rekommendationer. Även om en vattenskada inte är ditt fel kommer du behöva stå för återställning tills dess att ansvaret utretts. Anmäl därför alla skador till ditt försäkringsbolag och till PLL.