Kontakt


BRF Nordostpassagen drivs av en styrelse, som arbetar i stort sett ideellt med föreningen och har andra heltidsarbeten. Styrelsen väljs vid varje årsstämma i juni och nomineras av valberedningen.

Styrelsen har expeditionstid var sjätte vecka klockan 17:30-18:00 i styrelserummet på NP 23C. Se expeditionsdatum i nyheter. Hit kan du komma för att träffa oss, ställa frågor om ditt boende eller kanske engagera dig i vår förening?

Har du en allmän fråga? Skriv till info@brfnordostpassagen.se!
Behöver du felanmälan? Gör detta hos vår tekniska förvaltare Nabo!

Fastighetsskötaren är på plats måndagar och fredagar med besökstid på måndagar 7:30-8:00 i fastighetsskötarlokalen på NP23C.

Styrelsen

Anna Melin, ordförande
Mail: anna@brfnordostpassagen.se

Mari Liepins, vice ordförande
Mail: mari@brfnordostpassagen.se

Simon Semelin, ledamot
Mail: simon@brfnordostpassagen.se

Philip Folkesson, kassör
Ansvarsområden: Ekonomi
Mail: philip@brfnordostpassagen.se

Max Carlström, ledamot
Mail: max@brfnordostpassagen.se

Bengt-Arne Svensson, ledamot
Mail: bengtarne@brfnordostpassagen.se

Michel Kaluyn, ledamot
Mail: michel@brfnordostpassagen.se

Claes Brauer, suppleant
Mail: claes@brfnordostpassagen.se

Grete Hjoth-Knutsen, suppleant
Mail: grete@brfnordostpassagen.se

Celia Hök Fröhlander, suppleant
Mail: celia@brfnordostpassagen.se

Valberedning

Florian Barat,  sammankallande
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Mattias Näzell
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Mattias Seljee
Mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Internrevisor

Marie Berwall, internrevisor
Ansvarsområden: Intern revisor