Tips för din balkong/uteplats


Möbler flyttas ut, det börjar spira i rabatterna och uteplatser och balkonger börja komma till liv igen efter många, långa månader i dvala. Här kommer lite tips och information kring hur du kan få en härlig uteplats och vad som är viktigt att tänka på!

Inspiration för att inreda balkongen

Skapa en mysig uteplats

Vem tillhör balkongen/uteplatsen, mig eller föreningen?

Uteplatser och balkonger är föreningens ansvar. Du som medlem är dock ansvarig för att den hålls ren och fri från t ex snö så att dagvatten kan rinna undan. Detta regleras i föreningens stadgar.

Om jag vill fixa på balkongen?

Du får glasa in och måla om på balkongen om du önskar, för detta finns särskilda instruktioner som du då måste följa. All uppfräschning sker på egen bekostnad. Styrelsen har rätt att låta entreprenörer komma åt balkonger och terasser  för underhåll och då kan eventuella egna åtgärder påverkas. Andra förändringar än ovan bör meddelas styrelsen för att kolla om det är tillåtet.

Vad får jag göra på balkongen/uteplatsen?

Uteplatser upplåts till dig som bostadsrättsinnehavare vilket framgår av din avgifts-avi där du kan se din hyra för uteplatsen. På uteplatsen/balkongen får du såklart ha utemöbler, krukor och annat som hör utelivet till förutom parasoller, markiser eller parabolantenner. Detta för att de kan bli en fara vid blåst och orsaka både personskada och skada på egendom.

Staket?

Du får sätta staket men detta ska ha ett visst utseende och höjd. Kontakta styrelsen för mer information!

Blomlådor?

Du får lov att ha blomlådor som hänger på balkongräcket men dessa ska vara vända inåt. Då kan de inte skada något eller något om de trillar ner pga blåst eller fel i materialet.

Grilla?

Det finns några rejäla grillar som får användas av de boende i föreningen. Dessa står vid NP 11 och NP 23, närmast kyrkan. I övrigt gäller hänsyn till grannar om man vill grilla.

Piska mattor?

Eftersom smuts och damm färdas vidare när mattor piskas får detta ske vid mattpiskställningarna och inte från balkongen. Tänk också på att fimpar och annat skräp som slängs från balkonger hamnar hos din granne nedanför.

Frågor?

Tveka aldrig att kontakta styrelsen om du är osäker eller har frågor som inte besvaras om denna artikel.