Valberedningens ord


Hej,

Nu har vi som valberedare lämnat över vårt förslag på framtida styrelse till stämman och vill därför tacka för oss.

Ingen av oss som varit valberedare kommer ha möjlighet att vara det inför stämman 2023, så om du själv är intresserad eller vet någon som du tycker skulle vara lämplig så tar vi tacksamt emot dessa intresseanmälningar. Vi kan båda varmt rekommendera att vara valberedare, man får träffa grannar under avslappnade former och samtidigt vara med och lägga en grund för vår gemensamma framtid.

Valberedaren kommer att väljas vid stämman nu i juni. Har du några tankar eller frågor får du alltid lov att höra av dig till oss på telefon, 076 818 73 48 eller via mail: valberedningen@brfnordostpassagen.se

Slutligen vill vi i valberedningen tacka för goda samtal och samarbeten med er som vi varit i kontakt med. Vi ses!

Med värme, Stefano Sedran och Max Carlström.