Uteplatser


Nu är våren här på riktigt!

I föreningen finns fantastiskt fina och omhändertagna uteplatser. Tyvärr finns det också en del som både är skräpiga och fulla med ogräs.

Styrelsen har därför delat ut en lapp till ALLA med uteplats med en uppmaning att ta hand om sin uteplats, i förhoppningen att fler ska ta om sina uteplatser.

Detta är helt enligt det nyttjanderättsavtal som var och en skall ha.

 

Återkom till info@brfnordostpassagen.se om du har funderingar eller frågor!