Större garageplatser


Ett arbete är påbörjat för att säkra nödutgångarna och i samband med det kommer det blir några platser som blir större, de stora platserna är minst 2,50 breda och kommer kostar 1150 kr att hyra som boende i föreningen, är man intresserad av en större plats maila, anders.jonson@nabo.se. För att få info som rör garageplatser via mail istället för per post maila namn och gärna numret på p-platsen till anders.jonson@nabo.se.