Sopnedkasten


Obs! Tänk på att man får endast slänga hushållssopor i väl ihopknuten avfallspåse i sopnedkasten. Ej material såsom, lös packplast, brädor, kartonger, dunkar mm. eftersom det kan orsaka ett stopp i sophanteringssystemet. Soppåsen får ej vara för stor så man behöver knuffa på för att släppa ner den.

Annat avfall än hushållssopor slängs vid närmsta miljöstation/ÅV-central.

Utryckning för att rensa sophanteringssystem debiteras den som orsakar stoppet.