Renovering och borrande


En av förra stämmans motioner rörde tider för störande arbete.

Styrelsen har beslutat att dessa nya tider gäller från januari 2022:

8-18 vardagar samt Helger 11-16
Innan och efter dessa tider är det alltså inte tillåtet med störande arbete. Meddela gärna dina grannar via lappar, facebook grupp osv om förestående arbete.