PLANERAT STRÖMAVBROTT DECEMBER – IMD


Under strömavbrotten, tänk på att undvika öppna frysen, hissen fungerar ej, larm till hemtjänst, allt som ej har batteridrift slutar fungera. Jobbar ni hemifrån får ni planera lite annorlunda.

Boende med adress Nordostpassagen 9 – 11
Strömavbrott på ovan adresser kommer ske tisdagen den 5:e december under nattetid mellan klockan 23:00 och onsdag 6:e december klockan 06:00. 

Boende med adress Nordostpassagen 13 – 19 
Strömavbrott på ovan adresser kommer ske torsdagen den 7:e december under nattetid mellan klockan 23:00 och fredag 8:e december klockan 06:00.

Boende med adress Nordostpassagen 23 – 31
Strömavbrott i hela fastigheten kommer att ske tisdagen den 12:e december under nattetid mellan klockan 23:00 och onsdag 13:e december klockan 06:00.

Viktig information:
För boende som har fått fakturor från Göteborgs Energi med en uppskattad förbrukning under oktober och november så kommer dessa att ställas mot den faktiska förbrukningen du har haft efter avläsning på mätarna och göra att du blir korrekt debiterad i efterhand. 

Du kommer att få tillgång till Rexels portal för att kunna följa din förbrukning. Mer information om detta kommer inom kort via hemsidan och i din brevlåda. 

Kom ihåg du behöver själv inte göra något för att bytet skall ske.