Planerat avbrott EL


Det planerade avbrottet av EL nattetid i samband med IMD-EL installation är skjutet på pga försenad leverans. Förhoppningsvis går det att genomföra under v.41. Info om nytt datum kommer.