Ny lag 2024, Matavfall


Eftersom Göteborgs kommun inte har klarat av att ordna möjligheter för alla områden med sopsugar (det är många centrala områden) så har kommunen ansökt om en generell dispens.

Lokal insamling behöver lämpligt utrymme för att inte skapa lukt och råttproblem.

Samfälligheterna med sopsug i Göteborg har under många år försökt få kommunen att godkänna olikfärgade soppåsar för matavfall och restsopor av miljömässiga skäl. Utan framgång.

Sedan kommer nästa problem med fastigheternas ansvar för återvinning. Detta är under diskussion i samfälligheten. Vår förening förordar en gemensam lösning för hela samfälligheten då vi saknar utrymme för, och lämplig trafikplats för insamlingsbilar. Hur det går får fortsatt utredning visa.