Lite info från styrelsen 31/1-22


  • Boendemottagningen är mellan 17:30-18:00 innan varje styrelsemöte. Så kom gärna och träffa oss 28/2, 28/3, 25/4, 23/5 och 7/6.
  • Vill du lämna in en motion har vi förlängt tiden för detta till 31/3.
  • Det kommer att byggas nya VVC ledningar samt sättas in ljudabsorbenter i övre huset i närtid. Mer info om tidsplan kommer i din brevlåda från entreprenören.
  • Ett stort tack för era svar gällande fönsterundersökningen.

Väl mött/ styrelsen