Inglasning balkonger


En av våra medlemmar har undersökt kostnad för att glasa in balkongen. Bra initiativ!
Om man är intresserad och vill veta mera kontakta då Runa:

”Som ni alla säkert vet har vi nu fått vårt nya bygglov för inglasning av balkonger godkänt, med början i oktober 2019.
Jag har fått offert på min balkong från två olika firmor. Lumon, som ni säkert sett i området i sommar, har offererat 43.900 kr. Alulux, som har medarbetare från det företag som gjort vår inglasning tidigare, har offererat 35.920 kr. Alltså en viss skillnad i priset.

Priserna är baserade på min balkong som är ca 3,20 cm bred. Samt att det blir två sidstycken om 0,50 cm vardera. I detta pris är en brandskyddsvägg mellan min balkong och grannens redan inglasade balkong inräknat. Dvs har ni ingen granne på någon sida blir det kanske 5.000 kr billigare. Är ni två grannbalkonger som vill glasa in får ni väl dela på denna mellanväggskostnad.

Eftersom vi har många sorters storlekar på balkongerna måste ju endera företaget komma och mäta samtliga balkonger innan mer exakta pris kan ges. Men nu har ni i alla fall ett sorts riktmärke.

Bägge företagen lovar dock att vi skall få mängdrabatt om det är fler som är intresserade, och att de gärna kommer hit och presenterar sin produkt. Men för en mängdrabatt blir det ju viktigt att vi alla bestämmer oss för en leverantör och inte två olika.

Var snäll kontakta mig via email sundberg2004@yahoo.se eller ring på 0737 60 42 50 om ni vill vara med på intresselistan (inget bindande) och bli kontaktade igen. Jag kommer kontakta firmorna efter att listan är klar.

Hälsningar Runa Sundberg”