Information om brand- och utrymningssäkerhet


För att säkerställa utrymningsmöjligheterna från garaget enligt krav från Räddningstjänsten och besiktning av Brandsakkunnig har vi försett två av våra entrédörrar från garaget in till NP 15 och NP 17 med utrymningsbeslag.
För att säkerställa mot inbrott i vår källare har vi monterat två dörrar i källargången som låser om man använder utrymningsbeslaget.
Dörrarna har även försetts med larm om utrymningsbeslaget används.
Även befintliga utrymningsdörrar vid NP 23 och NP 11 har försetts med larm.
Vi ber våra boende att inte missbruka utrymningsbeslagen då det är en kostnad för föreningen varje gång det skall återställas.