Grovsoprum öppnas 4/4-22


Det har ställts i ordning ett grovsoprum för brännbart. Det kommer även att finnas plats för återbruk där du kan ställa saker som din granne kanske vill ha.

Rummet kommer att kunna börja användas 4/4-22. Det kommer att var öppet mellan 07:00-20:00 varje dag. Du går in med din tag. Grovsoprummet ligger i anslutning till garageinfarten vid kyrkan. När du kommer in i garaget ligger rummet direkt in till höger.

Det har ju förekommit en del bränder i olika containrar i området och därför har styrelsen  valt att göra ett grovsoprum istället för att beställa en container emellanåt.

Vänliga hälsningar styrelsen