Formulär för poströstning


I länken nedan hittar du info samt formulär för poströstning av årsstämman.

postrostningsformular_narvaro_mall_220607