Förbättringsarbeten värmesystem


Termostatbyte och arbete med undercentral

Föreningen kommer med start från idag utföra obligatoriska förbättringsarbeten med termostatbyten i alla lägenheter. Entreprenören kommer lappa trapphusen och brevlådorna allt eftersom arbetet fortskrider.

Under arbetet kommer det finnas möjlighet att beställa nya radiatorer på egen bekostnad. Mer information kommer delas ut av entreprenören.

Om du/ni planerar att vara bortresta mer än 1 vecka lämna då in er nyckel till fastighetsskötaren.

Mer information kring Covid-åtgärder kring entreprenaden kommer också delas ut.

 

Hälsningar

Styrelsen Brf Nordostpassagen i Göteborg