Bredbandsinfo Com Hem


Com Hem utför i samarbete med Netel AB byten av CPE i alla boendes lägenheter för att möjliggöra snabbare och stabilare fiberbredband. Netel AB kontaktar alla boenden för att boka tid för detta byte. CPE kommer monteras i närheten av fiberuttaget och behöver anslutas till eluttag. Som förening ser vi att de boende som önskar använda föreningens avtal hos Com Hem ska installera denna utrustning.

Från Com Hem:
En CPE är en utrustning som finns inom FiberLAN och som kan jämföras med ett Com Hem-uttag i en fastighet där vi erbjuder våra tjänster över FiberKoax. En CPE är en utrustning som är placerad hemma hos kunden och till denna kan kunden koppla sin utrustning för att nyttja våra tjänster, exempelvis en digitalbox för Digital-tv eller en router för att kunna nyttja bredbands- och telefonitjänst.

Tidigare har Com Hem bytt föreningens switchar och detta är då steg två av uppgradering av utrustningen för ett snabbare bredband.

Föreningens avtal med Com Hem kvarstår men möjliggör snabbare hastigheter vid vår nästa omförhandling.

Om du ej blivit kontaktad av Netel eller upplever problem i samband med switchbyte eller installation av CPE kontakta då Tomas Näslund, Netel  073-3306075. I övriga frågor kontakta Com Hem 0775-171715.

Mvh
Styrelsen