Bomnycklar utbytta


Samfälligheten har bytt bomlås pga för mycket fordon i området som blockerar för utryckningsfordon. För lån av bomnyckel kan denna kvitteras ut hos fastighetsförvaltaren PLL uppvisa ID-handling, i max 1 vecka under deras ordinarie öppettider, måndagar och fredagar 07:30-08:00 på NP23C. Alternativt hos Newsec på Nordostpassagen 5B, tel nr 031-12 80 38 som har expeditionstid 12:00-12:30 vardagar. Ta med ID-handling.

Obs! Avgift om 1000 kr plus fakturaavgift 300 kr tas ut om nyckel ej återlämnas i tid.