Viktig information – Rensning ventilation


Från och med 28/10 och några månader framåt kommer vi att rensa ventilationskanaler i alla lägenheter. Detta är obligatoriskt och en skyldighet för den boende att låta entreprenören få åtkomst till din lägenhet. Lappar kommer sättas upp löpande ca 1 vecka innan varje trappuppgång påbörjas.

Om man reser bort en längre tid är det viktigt att meddela föreningen och ev. lämna in nycklar. Om man inte kommer in i en lägenhet på den aviserade tiden kommer föreningen få en extra kostnad för ett nytt besök.

De som har en spisfläkt som är fast ansluten till ventilationen (inte kolfilterfläkt) måste demontera den fasta anslutningen innan rensningen, annars kan den inte utföras.