Viktig information – obligatorisk ventilationskontroll pågår


Den obligatoriska rensningen av ventilationskanaler i alla lägenheter pågår. Detta är obligatoriskt och en skyldighet för den boende att låta entreprenören få åtkomst till din lägenhet. Lappar kommer sättas upp löpande ca 1 vecka innan varje trappuppgång påbörjas, samt lapp i brevlådan.

Om man reser bort en längre tid är det viktigt att meddela föreningen och ev. lämna in nycklar. Om man inte kommer in i en lägenhet på den aviserade tiden kommer föreningen få en extra kostnad för ett nytt besök, vilket i sin tur kommer debiteras den boende. Vid upprepade tillfällen kan rätten till bostaden förverkas.

De som har en spisfläkt som är fast ansluten till ventilationen måste demontera den fasta anslutningen innan rensningen, annars kan den inte utföras. Fast anslutna spiskåpor/spisfläktar är ej tillåtna.

Framöver kommer också en inventering över värmesystemen att göras, denna är också obligatorisk och kommer ske under sommarhalvåret.

Obs! för info gör inte föreningen brandskyddsundersökningar i lägenheter.