Vårinfo från vår förvaltare Newsec


FRIDHEM-JOHANNEDAL SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Förutom det dagliga arbetet kommer nedan utföras i samfällighetsföreningen under våren.

  • Gödsling av rabatter, neutral lukt, utförs löpande
  • Planteringar kompletteras i utvalda rabatter, både blommor och buskage, löpande
  • Cykelrensning på Johannedalsidan, norr om August Kobbsbron, info delas ut till berörda fastigheter
  • Dammen görs i ordning och startar senast sista veckan i april
  • Nästa gång garagen sopas (juni) spolas även väggar och rör av, info kommer
  • Samtliga röda lyktstolpar målas med ny kulör

Med vänlig hälsning
David Holmdahl
Fastighetsförvaltare av garage och yttre miljö
david.holmdahl@newsec.se
Tel : 031 – 721 30 00