Senaste nytt från styrelsen 200921


Cykelrum

Föreningen har möjlighet att inreda ett låst cykelrum till, främst för stora cyklar eller cyklar man är mer rädd om mot en årskostnad. Det kommer snart komma ut en enkät för intresseanmälan.

Värmesystem

Värmejustering och termostatbyte är avslutad, stort tack för att ni lämnat in nycklar eller varit hemma då det annars innebär kostnader för föreningen för att arbetet dras ut och försämrad funktion då värmesystemen i hela husen hänger ihop. Värmen är nu påslagen men då temperaturen utomhus fortfarande är varm under dagtid dröjer det några veckor tills värmen stabiliserat sig. Håll ett extra öga på elementen och om ett läckage skulle uppstå kontakta då PLL.

OVK

Vi har under sommaren gått i mål med godkänd OVK för alla lägenheter.

Gemensamhetslokalen

Nu finns det återigen möjlighet att boka eller låna gemensamhetslokalen, titta gärna förbi då den under obokade tider är öppen med tag.

Elbilsplatser

Föreningen undersöker möjligheten för fler elbilsplatser, anmäl gärna ditt intresse till info.