Vad gör styrelsen just nu?


Här kan du läsa korta utdrag om det som är aktuellt i föreningen som kan beröra dig som medlem. Vill du ha mer detaljerad information kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss i frågor som kan uppkomma kring nedan punkter!

  • Vi har genomfört årets stämma där en fullständig styrelse, valberedning och internrevisor valdes in.
  • Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, är nu genomförd. Styrelsen inväntar besiktningsprotokollet.
  • Vi håller på att skriva förvaltningsberättelse inför årsstämman den 14 juni
  • Vi har påbörjat arbetet med värme och ventilationsöversyn enligt underhållsplan
  • Det finns numera bibliotek, pingisbord och darttavlor i källaren på NP23B som är öppen för alla boenden
  • Styrelsen undersöker om vi kan erbjuda våra befintliga och blivande medlemmar eluttag för elbil