Vad gör styrelsen just nu?


Här kan du läsa korta utdrag om det som är aktuellt i föreningen som kan beröra dig som medlem. Vill du ha mer detaljerad information kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss i frågor som kan uppkomma kring nedan punkter!

  • Oktober 2017 – Styrelsen har beslutat att vi ska installera laddstolpar i garaget på ett par platser.
  • Oktober 2017 – Styrelsen beslutar att ta in projektering för ombyggnad av gemensamma lokaler – i förslaget finns två nya lägenheter, verkstad, ytterligare övernattningslägenhet och gemensamhetslokal.
  • Augusti 2017 – Styrelsen har påbörjat arbetet med värme och ventilationsöversyn enligt underhållsplan