Driftstopp info-mailen 10/2-11/2


10/2-11/2 har vi ett tillfälligt driftstopp på info-mailen. Mailen förväntas fungera imorgon igen.

Vänligen Styrelsen