Container


Vi har nu beställt containrar för brännbart avfall
följande datum:

2021:
24-26/9
26-28/11

2022:
21-23/1
25-27/3
20-22/5

Container för el-avfall hittar du i garaget, infarten vid Oscar Fredriks Kyrka.